Studien av allhelgonahelgen

Vid seminariet diskuteras intiativ till gemensam datainsamling rörande besök till kyrkogårdar under allhellgonahelgen.

Seminariet arrangeras av nätverket Begravningar som ett socialt fenomen i nutid och i historien vid CRS. 

Anmäl intresse för deltagande till Magdalena Nordin, magdalena.nordin@lir.gu.se