Digitalt frukostseminarium: Forskningens roll i stadsplaneringen – hur kan kommun och akademi samverka?

Det nystartade forskningsprogrammet Urban Lab är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Nya arbetssätt och en kontinuerlig dialog mellan forskarna och tjänstemännen på kommunen har bidragit till att ge forskarna nya perspektiv – samtidigt som kommunen får en unik inblick i pågående forskning. Under seminariet presenteras arbetssättet och ett par aktuella forskningsprojekt. Vi lyfter även framgångsfaktorer och utmaningar som nya samverkansformer kan föra med sig.

Hela seminariet sänds via Zoom.

Frågor besvaras av informatör ulrika.wahlberg@ibf.uu.se