Digitalt frukostseminarium: Trygghet genom platssamverkan?

Under senare år har det talats mycket om otrygghet och oro i stadens rum. I såväl stadskärnor som i ytterstadsområden. En nygammal lösning på problemet är så kallad platssamverkan som bygger på ökad samverkan mellan fastighetsägare, kommun
och andra aktörer. Genom att samarbeta över gränserna för det offentliga, privata och civila, antas möjligheterna att skapa en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö öka. I detta frukostseminarium diskuterar vi hur platssamverkan utformas för resultera i önskvärda mål, vilka potentiella fallgropar och bieffekter som finns och hur nyttan av platssamverkan bäst kan utvärderas.

Hela seminariet sänds via Zoom.

Frågor besvaras av informatör ulrika.wahlberg@ibf.uu.se