The effect of Housing on Social Cohesion: A case of Displaced Persons in Gaziantep, Turkey

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Merve Akdemir, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.