Juridisk översiktskurs 15 hp - utbildning för dig som är yrkesverksam

Ibland stöter vi på situationer i vår verksamhet som kräver insikter i lagar och regelverk. En juridisk översiktskurs ger en allmän orientering om juridikens kärnområden och ökar din förmåga att identifiera juridiska problem och se möjliga lösningar.

Sista datum för anmälan är den 13 augusti 2021.

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala univeristet arrangerar utbildningen Juridisk översiktskurs, 15 hp för yrkesverksamma.

Mer information om utbildningen och anmälan

Juridisk översiktskurs 15 hp - utbildning för dig som är yrkesverksam