Thor Rydin – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sven Widmalm för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Tiden.)

Mer information meddelas senare


Arbetsspråk vid seminarierna är engelska eller svenska beroende på vilket språk som används i rubrik/underlag.