Carl-Filip Smedberg: "Taxonomic life"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sven Widmalm för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Taxonomic life: Social classifications in postwar Swedish press"


Arbetsspråk vid seminarierna är engelska eller svenska beroende på vilket språk som används i rubrik/underlag.