Centrala teman i den biografiska litteraturen om/av flyktingar som kom till Sverige från Polen på grund av den antisemitiska kampanjen 1967-1972

Ventilering av avhandlingskapitel. Martin Englund är doktorand i historia vid Södertörns högskola.

Texten skickas ut via FJS:s utsslista den 23 februari. Te ten kommer att vara runt 50 sidor och är en del av ett kapitel i Martins kommande avhandling. Till detta kommer en kort text som beskriver avhandlingsprojektet. Martin kommer också att inledningsvis beskriva sitt projekt. De som hinner läser vad de kan men det går också bra att bara sitta med och delta i diskussionerna.

Seminariet hålls på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63607257678