Juliana Acerenza: "If one doesn't see, one doesn't know?"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom (kontakta Oda Tvedt för länk)
  • Arrangör: Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) och Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Oda Tvedt
  • Studentevenemang

Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF)

Juliana Acerenza: "If one doesn't see, one doesn't know?: Consequences of accepting first-hand experience as a requirement for Aesthetic Knowledge"