Informationsmöte om Circus utlysning för stöd till utveckling av tvärgående forskningsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: ZOOM
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Seminarium

Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, lyser härmed ut stöd för utvecklingen av konkurrenskraftiga forskningsansökningar avseende nya tvärgående forskningsprojekt.

Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av tvärgående forskningsprojekt inom Uppsala universitet och därtill konkurrenskraftiga forskningsansökningar.

Circus anordnar ett informationsmöte för intresserade.

Registrering till mötet

Läs mer om utlysningen på Circus webbsida

Välkomna!

Informationsmöte om Circus utlysning för stöd till utveckling av tvärgående forskningsprojekt