Kvinnors villkor i akademin – vem sköter hushållsarbetet anno 2021?

  • Datum: –09.45
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anneli Häyrén, doktor i företagsekonomi, utredare i jämställdhetsrelaterade frågor vid Uppsala universitet, forskare på Högskolan i Gävle och på Akademin för ekonomistyrning i staten, AES vid Stockholms universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Junior Faculty och Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala
  • Kontaktperson: Hillevi Englund
  • Seminarium

Hur blir 8 mars bara ett datum och hur lång tid får det ta? Seminariet är det första av tre under förmiddagen den 8 mars som fokuserar på kvinnors möjligheter att fullt ut bidra till att lösa dagens och morgondagens utmaningar.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. I snart 150 år har kvinnor kunnat studera på universitet och högskolor men fortfarande är andelen kvinnliga professorer vid svenska universitet låg. När når vi jämställdhet? Och vad krävs för att nå dit? Räcker det med siffror som mått på jämställhet eller finns det en kvalitativ aspekt som måste vägas in? Forskningen visar på svårigheter för kvinnor att ta sig framåt i den akademiska världen. Hur uttrycks dessa skillnader i villkor för män och kvinnor? Vi tar oss också en närmare titt på det akademiska hushållsarbetet och vilka effekter fördelningen av detta kan få för såväl kvinnors karriärmöjligheter som för forskningen i sig och dess bredare samhällsnytta. 

Hela programmet och länk till webbinariet

Se hela programmet med alla tre seminarier

Länk till webbinariet

Välkommen!

Kvinnors villkor i akademin – vem sköter hushållsarbetet anno 2021?