MITAC 2021 Uppsala universitet, Uppsala

En konferens inom Forskarskolan Management och IT. Planen är att den ska ske på plats i Uppsala.

Preliminära datum för konferensen är 2021-10-05 -- 2021-10-07 och tanken är att den kommer att sluta vid lunchtid.