Characterization of Exoplanet Atmospheres with Transit Spectroscopy

  • Datum: –16.00
  • Plats: Online: Zoom
  • Föreläsare: Ansgar Wehrhahn
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Nikolai Piskunov
  • Licentiatseminarium