Teknik och vetenskapshistoriska dagar på temat Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

  • Datum:
  • Plats: Se konferensens hemsida
  • Arrangör: Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Söderfeldt
  • Konferens

I Uppsala 16–18 mars 2022 anordnas den nationella konferensen Teknik och vetenskapshistoriska dagar i Uppsala med temat Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer på konferensens hemsida.