Lic.seminarium: "Effects of Ion-Ion Correlation on Transport in Electrolyte Materials"

Yunqi Shao kommer att presentera sitt lic.seminarium med titeln "Effects of Ion-Ion Correlation on Transport in Electrolyte Materials".

Opponent: Assoc. Prof. Zareen Abbas, Inst. för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet. 

Handledare: Assoc. Prof. Chao Zhang, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi, Teoretisk kemi. 

Lic.seminariet ges online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64009193977