Lic.seminarium: “From terpenes to advanced biofuels: Light-induced routes to sustainable biocrudes for high energy density fuels”

Leandro Cid Gomes kommer att hålla sitt licentiatseminarium med titeln “From terpenes to advanced biofuels: Light-induced routes to sustainable biocrudes for high energy density fuels”.

Opponent: Dr. Carl Johan Wallentin, Göteborgs universitet.

Handledare: Univ.lektor Henrik Ottosson, Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi. 

Lic.seminariet kommer att ges online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69306302691