Högre sem: Kerstin Enflo “More Power to the People: Electricity Adoption, Technological Change and Social Conflict”

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Professor Kerstin Enflo, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

“More Power to the People: Electricity Adoption, Technological Change and Social Conflict” är samförfattat med Jakob Molinder (Ekhist, Uppsala universitet) och Tobias Karlsson (Ekhist, Lunds universitet).