Licentiatseminarium Elise Wallet

  • Datum: –15.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/67687324220
  • Föreläsare: Elise Wallet
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Jorijntje Henderiks
  • Licentiatseminarium

Titel: "Uncovering the Cambrian Explosion: Hidden Diversity among Organic-Walled Microfossils".

Datum: 16 april, kl. 13:15–15:00

Plats: https://uu-se.zoom.us/j/67687324220

Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, paleobiologi.

Kontaktperson: Jorijntje Henderiks eller Sebastian Willman