UCBH-sem: David Andersson & Fredrik Tell "Were individual patentees independent inventors? Sources of Invention during the industrialization of Sweden, 1819-1914"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: David Andersson och Fredrik Tell (Företagsekonomisk inst, Uppsala universitet)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium