Home Broadband and Human Capital Formation

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Felix Weinhardt, European University Viadrina
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Urban Lab-seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.