Axel Rudolphi: "Art and the Ethics of Vulnerability"

Högre seminariet i estetik

Axel Rudolphi, Uppsala universitet: "Art and the Ethics of Vulnerability"