Högre seminarium: Maria Lim Falk

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Maria Lim Falk, Stockholms universitet, Inst. för svenska och flerspråkighet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Hur gick det med Intensivsvenskaprojektet? Utfall, resultat och effekter i ett innovations- och samverkansforskningsperspektiv.

Hur gick det med Intensivsvenskaprojektet? Utfall, resultat och effekter i ett innovations- och samverkansforskningsperspektiv

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska, är ett samverkans-projekt med skolutveckling som mål. Projektmålet var att utveckla en  målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för språkintroduktion som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och som ger förutsättningar för en likvärdig utbildning med hög kvalitet, ökad måluppfyllelse och bättre genomströmning. Grundprojektet, som ägde rum i tre år, 2016–2019, förlängdes ett år, och avrapporterades sista juni 2020 (Lim Falk et al. 2020). Projektet lever dock vidare i gamla, nygamla och nya former. Vi kan tala om avknopp-ningar av flera slag i projekt som innebär forskningssamverkan och/eller forsknings- och skolutvecklingssamverkan (jfr Perez Vico 2018).

På seminariet presenterar jag en preliminär analys av projektet Intensivsvenska och dess avknoppningar i ett samverkansforskningsperspektiv med hjälp av Etienne Wengers (1998) teori om sociala praktiker. Analysen är en del av ett försök att utforska och utveckla humanvetenskapliga forskningsvägar inom innovationsforskningen och hållbar utveckling, som jag och min kollega Helena Bani-Shoraka är mitt uppe i. Det är också en del i ett pågående arbete med att finna adekvata sätt att mäta effekter av samverkansinsatser och att värdera sociala utmaningsdrivna projekt (jfr Bengtsson 2013, Nordesjö & Fred, årtal?) .

 

Referenser

Bengtsson, Lars. 2013. Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande. Almega Kommunikation.

Lim Falk, Maria, Riad, Tomas, Galian Barrueco, Carmen & Bani-Shoraka, Helena (2020). ”Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska, 2016–2020” (Projektrapport). Stockholm universitet: Institutionen för svenska och flerspråkighet. (se www.intensivsvenska.se)

Nordesjö, Kettil & Fred, Mats. (årtal). Effektmätning – en överblick. I: E. Augustinsson (red.), Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning. Mötesplats social innovation, MSI.

Perez Vico, Eugenia. 2018. En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter. I: M. Berg, V. Fors & R. Willim (red.), Samverkansformer: Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. S. 29–50

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Observera att seminariet äger rum via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63033858187