DEADLINE för poster abstracts till "The International solar fuels conference 2021" and "ISF-2021 Young Conference"

  • Datum:
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Harry Grey, Pia Lindberg, Ted Sargent, Frédéric Beisson, Tiago Guerra, Kevin Sivula and Li-Zhu Wu, med flera.
  • Webbsida
  • Arrangör: the Royal Society of Chemistry in partnership with the University of Grenoble and Uppsala University
  • Kontaktperson: Leif Hammarström
  • Konferens

ISF2021, den internationella konferensen för solbränslen 2021, kommer att hållas online den 26-29 juli, 2021. (Deadlines: 6 april för abstracts till muntliga presentationer och 7 juni för poster abstratcts.)

För detaljer, se engelska versionen av detta evenemang.