Handelsrättsliga seminariet: "Effektiv tillsyn och den enskildes rättssäkerhet"

Jur.dr Ida Asplund (Juridiska institutionen, Umeå universitet) inleder seminariet under rubriken "Effektiv tillsyn och den enskildes rättssäkerhet".

Diskussionspartner: Helene Wernöe von Granitz (Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet)

Föranmälan krävs via e-post till magnus.strand@fek.uu.se. Zoom-länk sänds vid anmälan.

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen