Forskningsseminarium 6 i Etnologi

  • Datum: –12.00
  • Plats: Delta i zoom-möte https://uu-se.zoom.us/j/61397646130
  • Föreläsare: Karin S. Lindelöf och Annie Woube
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Birgitta Meurling
  • Seminarium

Karin S. Lindelöf och Annie Woube presenterar sitt pågående forskningsprojekt ”Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen”.