Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp - utbildning för dig som är yrkesverksam

Kursen vänder sig till leg. sjuksköterskor med specialistutbildning inom operationssjukvård som önskar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på operationssjuksköterskans arbetsområde.

Sista datum för anmälan är den 1 augusti 2021.

Datum: Start 15 september 2021. Utbildningen ges på kvartsfart (25%) under två terminer i en kombination av undervisning som är campusförlagd och på distans.

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet arrangerar utbildningen Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp för yrkesverksamma.

Mer information om utbildningen och anmälan

Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp - utbildning för dig som är yrkesverksam