Celebration of new Chair in Runology

  • Datum: –19.15
  • Plats: Registrera online för att få en anslutningslänk
  • Föreläsare: Henrik Williams, professor i runologi
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Development Office
  • Föreläsning

Som en del i att uppmärksamma den nya professuren, håller Henrik Williams en föreläsning (på engelska) med titeln “From Rök to the Mustang Mountains – The Challenges of Runology”

Föreläsningen har begränsat med platser så gå in och anmäl dig och läs mer om föreläsningen här: Celebration of new Chair in Runology

Föreläsningen sker online och på engelska.