Högre seminarium i didaktik

Emma Nilsson-Tysklind lägger fram sitt avhandlingsmanus, 10%

Emma Nilsson-Tysklind lägger fram sitt avhandlingsmanus, 10%. 

Titel: Agonism in Literature Education
Läsare: Elin Sundström Sjödin
Handledare: Eva Hultin och Linn Areskoug

Manus och Zoom-länk tillhandahålles av Emma Nilsson-Tysklind en vecka före seminariet. Manuset är på engelska. Seminariet hålls på svenska.