Book release and seminar: Faith-Based Health Justice in Times of Global Trauma and Transformation

Seminariet ges på engelska. Växla språk för att läsa mer om innehållet.