Book Launch: The Cambridge Companion to Legal Positivism

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69640851498
  • Föreläsare: Professor Torben Spaak, Stockholm University. Professor Patricia Mindus, Uppsala University.
  • Arrangör: The International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy.
  • Kontaktperson: Daniel Hedlund
  • Föreläsning

Rättspositivismen är en av rättsvetenskapens grundläggande teorier. Varför är den relevant? Vad är de grundläggande idéerna, dess historia och vilka är de mest framträdande teoretikerna? Hur relaterar den till rättvisa och etik? Redaktörerna presenterar denna bok, som innehåller 33 kapitel, och diskuterar rättspositivismens nuvarande utveckling och inflytande samt kritiken mot den.

Legal positivism is one of the fundamental theories of law. What does it submit?
Why it is relevant? What are its fundamental ideas, its history and major
theorists? How does it relate to justice and ethics? The editors present the
thirty-three chapters composing the volume and discuss the current
developments and influence of legal positivism, as well as on criticisms moved
against it.

The book will be presented at the annual IVR conference, which this year carries the title: Reflections on the Law – Perils, Potentials, Perspectives.

Ytterligare information

Book Launch: The Cambridge Companion to Legal Positivism