Informationsmöte om Circus utlysning Stöd till juniora forskares utveckling av tvärgående initiativ

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Seminarium

Syftet med Circus nya utlysning är att uppmuntra juniora forskare att utveckla tvärvetenskapliga forskningsidéer samt att främja mobilitet och kunskapsutbyte mellan fakulteter. Stödet riktar sig både till juniora forskare som innehar anställning vid Uppsala universitet, och till de som saknar anställning.

Claes-Fredrik Helgesson och Ingrid Berg informerar om stödets utformning och ansökningsprocessen.

Anmälan

Webbsida

Informationsmöte om Circus utlysning Stöd till juniora forskares utveckling av tvärgående initiativ