Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2021, mittmöte

  • Datum: –15.00
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Workshop

Endast för mottagare av TUFF-medel 2021