Utbildning: PATRIARK

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar m.fl.
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Utbildning

Länsstyrelsen erbjuder tillsammans med Kommunförbundet Kalmar län utbildning i PATRIARK, som består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Målgrupp: du som arbetar som socialsekreterare/utredare inom socialtjänst eller polisen i Kalmar län och möter barn och vuxna där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats