Lic.seminarium: "Harnessing the Magnetic Potential of Manganese in Selected Cubic Compounds"

  • Datum:
  • Plats: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/64850882263)
  • Föreläsare: Simon Rosenqvist Larsen
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Martin Sahlberg
  • Telefon: 018-4713747
  • Licentiatseminarium

Simon Rosenqvist Larsen kommer att hålla sitt licentiatseminarium/försvara sin lic.avhandling med titeln "Harnessing the Magnetic Potential of Manganese in Selected Cubic Compounds".

Opponent: Dr. Werner Schweika, European Spallation Source (ESS)

Handledare: Prof. Martin Sahlberg, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi.

Seminariet kommer att hållas via zoom. (Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/64850882263.)