Utreda ungas utsatthet för våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Emma Wik
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag med fokus på våld i ungas nära relation.

Program: 

- aktuell forskning om våld i ungas kärleksrelationer. 
- socialnämndens ansvar för personer under 18 år utsatta för partnervåld – vad ska och bör vi göra?
- att utreda våld i ungas nära relation – hur bör och kan en utredning se ut?
- dokumentation

Utbildningen består av föreläsning och grupparbete.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats