Webbutbildning FREDA: Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län
  • Kontaktperson: Madina Sidiki
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar en utbildning i riskbedömningsmetoden FREDA. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning av våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation. Utbildningen kommer endast att beröra FREDA-beskrivning samt FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp: utbildningen vänder sig endast till dig som arbetar på socialtjänsten eller ideell organisation och som är verksam i Örebro län. 

Tillfälle 1: 8 oktober 2021

Tillfälle 2: 9 december 2021

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats