Join the ACCESS 2.0 Virtual Kick-Off!

Syftet är att lansera nya ACCESS 2.0 som inkluderar en forskarskola, där man kan ansöka om finansiering för att vara värd för en doktorandkurs.

Join the ACCESS 2.0 Virtual Kick-Off!