Runråd 107. Laila Kitzler Åhfeldt: Karlevistenens runor och latininskrift: analys av ristningstekniken

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69443469186
  • Föreläsare: Laila Kitzler Åhfeldt
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Karlevistenens runor och latininskrift: analys av ristningstekniken