Disputation Francesco Latini, Neurokirurgi

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/64678225555
  • Doktorand: Francesco Latini, doktorand Neurokirurgi Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/64678225555
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: Significance of white matter anatomy in interpreting features and behaviour of low-grade gliomas and implications for surgical treatment

Francesco Latinis disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: docent Mats Ryttlefors

Biträdande handledare: professor Per Enblad

Opponent: professor Lorenzo Bello, Milan University, Italien

Ordförande: professor Anna Rostedt Pung

Examinator: docent, universitetslektor Katarina Laurell

Betygsnämnd: professor Isabella Björkman-Burtscher, Göteborgs universitet, professor Beatrice Melin, Umeå universitet, biträdande lektor Hugo Zeberg, Karolinska institutet