Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, 5hp - utbildning för dig som är yrkesverksam

Arbetar du med att utveckla er verksamhet? Samhällsutmaningarna inom digitalisering och hållbarhet, ställer förändrade förväntningar och beteenden bland kunder och medarbetare stora krav på ständig utveckling.

Sista datum för anmälan är den 13 augusti 2021.

Företag och organisationer måste anpassa ledarskap, produktutveckling och verksamhetsuppföljning för att bibehålla marknadspositioner och förtroenden. Då kan det vara bra att ha koll på strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen. 

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet arrangerar utbildningen Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, 5hp.

Mer information om utbildningen och anmälan

Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, 5hp - utbildning för dig som är yrkesverksam