Att ansöka till Excellent lärare, steg 1

Detta är det första i en serie på tre seminarier/verkstäder, och ger en generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare

För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under våren 2022 så är det nu hög tid att börja fundera på att skriva på din pedagogiska portfölj. Datum för att ansökan ska bli behandlad våren 2022 är inte bestämt ännu, men kommer att vara kring månadsskiftet februari/mars.

Detta är det första i en serie på tre seminarier/verkstäder, och ger en generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare. Vi fokuserar här på vad Excellent lärare är, vilka kriterier som gäller, vad man menar med pedagogisk skicklighet. Vi diskuterar också hur man visar pedagogisk skicklighet och vad en pedagogisk portfölj är.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj (se ovan)
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna.
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer
De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare.
Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!
Stefan Pålsson, Marcus Lundberg (TUR)