TID-kollokvium: Linnea Wenell – Svenskämnets iscensättning inom digitala ramar: Om bedömning och textvärldar på högstadiet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041), Engelska parken, och Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/69617550818)
  • Föreläsare: TID-kollokvium: Linnea Wenell
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Svenskämnets iscensättning inom digitala ramar: Om bedömning och textvärldar på högstadiet

Svensk grundskola påverkas av den nationella digitaliseringsstrategin som angivit målet att Sverige ”ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”  (Infrastrukturdepartementet). I min avhandling undersöker jag svenskämnet på högstadiet i ljuset av digitalisering. Jag är intresserad av hur svenskämnet iscensätts och framförallt fokuserar jag på hur digitalisering konstrueras i styrdokument och uppgiftsinstruktioner, och i förlängningen i elevtexter. 

På kollokviet presenterar jag kort mitt pågående avhandlingsarbete, preliminära resultat och delar av mitt material. Framförallt lyfter jag funderingar kring hur jag kan ta mig an det. Större delen av kollokviet vill jag lägga på en diskussion kring arbetsområdet Flyga drake och textvärlden som skapas och bedöms av lärareJag vill diskutera analytiska ingångar i lärarnas designade arbetsgångar och till textvärlden som skapas. Särskilt fokus vill jag lägga på analysingångar till digitalisering. Kan en elevtextanalys säga något om digitalisering? Vad i sådana fall? Påverkas elevtexterna alls av digitalt arbete? Går det att se? I en tidigare analys av styrande dokument har jag kartlagt hur digitaliseringen konstrueras och utifrån detta kan elevtexterna diskuteras.

I avhandlingen utgår jag från sociosemiotisk teoribildning och använder mig av analysverktyg från systemisk-funktionell lingvistik, främst från de ideationella och interpersonella metafunktionerna (Halliday 2014, Holmberg, Karlsson & Nord 2011). För att förstå lärarbedömning används texttriangeln (Hillocks 1986). 

Kollokviet genomförs i hybridformat. Det är möjligt att delta på plats (Stora seminarierummet, Engelska parken, 16-2041), men också via Zoom (länk: https://uu-se.zoom.us/j/69617550818