TID-kollokvium: Pia Visén och Yvonne Hallesson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Pia Visén, Stockholms universitet, och Yvonne Hallesson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Pia Visén och Yvonne Hallesson: ”Ett förlorat språk är en stor sorg” – Attityder till de nationella minoritetsspråken i gymnasieläromedel i svenskämnet