Elena Prats – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Elena Prats, Uppsala universitet: slutseminarium. Opponent är Mauro Zamboni, Stockholms universitet.