Guilherme Marques Pedro – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet (UBI): slutseminarium. Opponent är Ludvig Beckman, Stockholm universitet.