Institutitet för Utbildningsrätt: Vad gör skolinspektionen med rektorns ledning? Vitesförelägganden och andra sanktioner - nya verktyg i statens styrning av skolan

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via Zoom. Länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18718
  • Föreläsare: Seminariet inleds av Håkan Eilard, rektorsutbildare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för Utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Seminarium

Inledandet tar avstamp i Eilards pågående avhandlingsarbete i ämnet pedagogiskt arbete. Hans forskningsintresse är skolans styrning och rättsliga reglering och han har i avhandlingen inriktat sig på tillsynen av skolan och hur den - i den form den givits sedan Skolinspektionen bildades och 2010 års skollag ikraftträdande - påverkar rektorers ledning och handlingsutrymme.