Disputation i pedagogik: Leo Berglund

  • Datum:
  • Plats: Zoom samt Betty Pettersson-salen, 14:031 Blåsenhus
  • Doktorand: Leo Berglund
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 0184716349
  • Disputation

Leo Berglund disputerar i pedagogik med avhandlingen: 
Kritiskt tänkande som utbildningsmål: från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning.


Länk till Diva: kommer efter att avhandlingen spikats
Disputationen genomförs på svenska.

Huvudhandledare: Eva Forsberg
Biträdande handledare: Sverker Lundin

Opponent: Joakim Landahl, professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Professor Dennis Beach, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås
Professor Lars Geschwind, Lärande i STEM, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Docent Helen Melander Bowden, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Docent Katarina Gustafson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online i Zoom: Zoomlänk kommer att publiceras här dagen innan disputationen
Gäster släpps in i Zoomrummet ca 13.00.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.