Interprofessionellt lärande

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Föreläsare: Mia Colliander och Mia Ramklint
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Föreläsning

Här kommer du att höra mer om IPL-rådet vid Uppsala universitet och hur IPL kan integreras i våra program/kurser.

En bra samverkan krävs mellan vårdprofessionerna för att uppnå god vård. Inom grundutbildningarna på vetenskapsområdet för medicin och farmaci genomförs interprofessionella moment som förbereder studenter för deras kommande teamarbete inom hälso- och sjukvård. Dessa s.k. interprofessionellt lärande (IPL)-moment breddar deltagarnas yrkeskompetens genom att de lär sig av och om varandras professioner.