Licentiatseminarium

  • Datum:
  • Föreläsare: Gustav Hammarhjelm
  • Kontaktperson: Gustav Hammarhjelm
  • Licentiatseminarium

Gustav Hammarhjelm försvarar sin licentiatavhandling "On the gap statistics of directions in planar quasicrystals". Opponenten är Michael Björklund från Chalmers.