Slutseminarium: "The Intrapreneur in the Established Corporation"

Högre seminariet

Slutseminarium för Jeanette Engzell och avhandlingen "The Intrapreneur in the Established Corporation".

Opponent: Gabriel Linton, Örebro universitet